Research paper on diabetes pdf

 • - Кто .
 • Mosó seb cukorbetegséggel
 • Diabetic neuropathy and icd 10

A betegség onme-nedzselésében, a helyes életmód, étrend kialakításában nyújtanak segítséget a mobilalkalmazások. A számos hasznos fUnkció mellett a dietetikai ajánlások alapján tobb hiányosságot is feltártnak, amelyek kiküszobolése, illetve a hatékonyság és megbízhatóság validálását célzó klinikai vizsgálatok az orvosi eviden-ciák erosítését, valamint az ilyen jellegu alkalmazások további terjedését is elosegíthetik.

Kulcsszavak: diabetes mellitus, táplálkozás, dietoterápia, telemedicina, egészségügyi informatikai applikációk Support of diabetes dietary management and self-management using mobile applications The key components of successful diabetes therapy are pharmacotherapy, hospital care and lifestyle education.

Lifestyle education, self-management, and composing the right diet can be effectively supported with mobile applications. In this paper Hungarian mobile applications are reviewed and compared to some international competitors.

research paper on diabetes pdf a cukor cukorbetegség kezelése kínai gyógyszer jellege

Besides plenty of useful functions some deficiencies are identified, based on dietary recommendations. The related improvements together with clinical trials validating effectiveness and reliability can strengthen medical evidence as well as the penetration of such mobile applications.

Keywords: diabetes mellitus, nutrition, diet therapy, telemedicine, medical informatics applications Szálka, B, Kósa, I. Beérkezett: Az International Diabetes Federation os kozlemenye szerint cukor cukorbetegség 2 típusú tünetek kezelésére vilagon millio felnott el cukorbetegseggel, a gyermek diabetesesek szama mara meghaladja a felmilliot [1].

A diabetes mellitus prog-ressziojanak lassitasa es a szovodmenyek kialakulasanak elkerulése érdekében néikûiôzhetetien a helyes életmôd és a megfelelô étrend elsajâtitâsa.

A praediabeteses âllapot és a 2-es tipu-su diabetes prevenciôjânak és terâpiâjânak szempontjâ-bôl elengedhetetlen a testtômegrendezés. Az életmôd-terâpia, testtômegcsôkkentés sikerességének feltétele, hogy a pâciens kézbe tudja venni sajât betegségének me-nedzselését, aminek része az ônmonitorozâs, életmod-naplô vezetése [3, 4].

Az étrendi naplô vezetésének hatékonysâgât tôbb vizsgâlat is igazolta []. Az ôn-menedzselés tâmogatâsâban az online vagy mobilfelule-ten mukôdô alkalmazâsok penetrâciôja és hatékonysâga egyre kifejezettebb. A jelenlegi mobilalkalmazâsok tôbb funkciôval rendel-keznek: lehetôséget kinâlnak a fiziolôgiâs paraméterek testtômeg, vércukor, vérnyomâsa gyôgyszerelés, illet-ve az alkalmazott inzulindôzisok, az étrend naplôzâsâra és értékelésére [9].

A mobileszkôzôk hasznâlata segitsé-get nyujthat a helyes életmôd elsajâtitâsâban azâltal, hogy a mobileszkôzôk velunk vannak mindennapi éle-tunkben, szituâciôinkban, a rôgzités helyszinén szâmit-jâk az egyes ételek, illetve étkezések tâpanyagtartalmât, ezekrôl azonnali visszajelzést adnak.

 1. Inzulinrezisztencia hasnyálmirigy
 2. Vol 24, No 1 ()
 3. Cukorbeteg vese
 4. Diabesity - Publications Office of the EU
 5. Scientific Research
 6. Sarilumab - LiverTox - NCBI Bookshelf

Azok az életmôdvâltô programok sikereseb-bek, ahol a pâciens visszacsatolâst is kap [10]. En-nek oka fôleg az, hogy a részletes naplô kézi bevitele a felhasznâlôi feluletek nehézkes research paper on diabetes pdf miatt tul nagy idô- és energiarâforditâst igényel, valamint kisebb mértékben ugyan, de zavarô lehet a tul sok funkciô.

Она попыталась собраться с мыслями, но они упрямо возвращали ее к. Если бы не он, мы бы до сих пор взламывали шифры с помощью карандаша и бумаги. - В следующий раз, когда он доставит нам пищу и воду - сегодня или завтра, - я собираюсь забраться внутрь и остаться. - Что мне следует делать. - закричал Ричард, когда, по его расчетам, в лагере уже могли слышать .

Ezt tâmasztja alâ egy tôbb mint applikâciôt elemzô vizsgâlat, amelyben az 50 év feletti felhasznâlôk szerint az applikâciôk funkciôinak nôvekedésével hasznâlhatôsâguk csôkken [12]. Eddig, kulônôsen Magyarorszâgon, meg-lehetosen kevés klinikai vizsgâlatot végeztek a mobil-életmôdnaplôzâs hatékonysâgânak és pontossâgânak va-lidâlâsa céljâbôl. Egy nemrég lezajlott, 4 x 20 fôs hazai vizsgâlat azt talâlta, hogy megfelelo keresofeluletek ese-tén a tâplâlkozâsi naplôzâs idôszukséglete napi 5 percre csôkkentheto még a mobiltechnolôgiâban nem jârtas, idôsebb betegek esetén is.

A résztvevôk âltal kitôltôtt kérdôivek alapjân minden résztvevô ajânlanâ ilyen program hasznâ-latât mâsoknak, egynegyeduk pedig arrôl szâmolt be, hogy kifejezetten élményt jelentett neki a naplôzâs []. A négy kulfôldi alkalmazâs kivâlasztâsânak egyik szempontja, hogy szerepeljen kôztuk olyan, amely a magyar Kaloriabâzis [17] online feluleten mukôdo al-kalmazâshoz hasonloan alapvetoen egészségeseknek ké-szult, azonban kidolgozott tâplâléknaplozo és fizikai ak-tivitâst rôgzito funkciôja miatt praediabeteses és nem inzulinfuggô cukorbetegek szâmâra is jôl hasznâlhatô.

Ilyen az online research paper on diabetes pdf mobilfeluleten is mukôdô alkalmazâs az Egyesult Allamokban fejlesztett MyFitnessPal [20] és a svéd Lifesum [21].

A kivâlasztâs mâsik kritériuma, hogy az alkalmazâsok kôzôtt szerepeljen kimondottan diabetesprofilu életmôdnaplôzâst, fiziolôgiâs paraméte-reket, gyôgyszerelést, tovâbbâ az inzulindôzisok rôgzité-sét magâban foglalô funkciô. Ilyen a svéd Triabetes [22] és az ausztriai MySugr program [23].

Meet the researcher: Professor Susan Wong, University of Cardiff - Research - Diabetes UK

A kulfôldi alkalma-zâsok azonban a tâplâlkozâsi kultura kulônbségei miatt gyakorlatilag nem jelentenek hasznâlhatô alternativât a hazai felhasznâlôk szâmâra, csak a funkcionâlis ôsszeha-sonlitâs miatt vontuk be azokat a tanulmânyba. A tesz-telés kimondottan dietetikai aspektusbôl tôrtént.

Azon diabeteseseknek készult alkalmazâsokat, amelyek nem tartalmaznak étrendi naplôt, illetve étrendi naplôra vo-natkozô értékelést, nem értékeltuk. Az értékeléshez hasznâlt szempontrendszerunk kiala-kitâsâhoz figyelembe vettuk a mobilalkalmazâsok funkci-ôira vonatkozô szakirodalmat [24], ezek: - alkalmazâs hozzâférhetôsége, - tâplâléknaplôzâs alapjât jelentô adatbâzis megbizhatô-sâga, - étrendi naplô energia- és tâpanyagtartalmânak értéke-lése, - kapcsolatteremtés egészségugyi szakemberekkel, be-tegtârsakkal.

A magyar nyelven elérheto online és mobilalkalmazâsok A magyar nyelven elérheto online webes és mobilalkal-mazâsok kétségtelen elônye, hogy lehetôvé teszik az anyanyelven, a hazai kulturânak megfelelô nyersanyagok, research paper on diabetes pdf és ételek vâlasztâsâbôl vett naplôzâst. Az alkalmazâsok kôzul a Kalôriabâzis online feluleten mukô-dik, létezik mobilvâltozata is, utôbbi hasznâlata azonban a felhasznâlô szâmâra nehézkes lehet.

research paper on diabetes pdf cukorbetegség gombás köröm

A Kalôriaguru csak interneten elérheto alkalmazâs, ellenben megfelelô mé-retu okostelefonnal vagy tablettel hasznâlhatô a webes felulet is naplôzâsra. A Menta és Lavinia mobilalkalma- zásként muködnek.

Publication detail

A Lavinia applikáció jelenleg ingye-nesen tesztelheto. A magyar nyelven elérheto alkalma-zások mindegyike rendelkezik ingyenes funkciókkal. A Kalóriabázis alkalmazásába nemrég került be prémium fizetos szolgáltatásként a weboldal szakértojével való kapcsolattartás lehetosége. Azonban a program továbbra is lehetoséget ad a felhasználónak arra, hogy életmód-naplóját megossza orvosával, dietetikusával.

A hazai alkalmazások széles köru ingyenes szolgáltatá-saival szemben a külföldi alkalmazásoknak csak az alap-funkciói érhetok el ingyenesen, így például a részletes étrendi elemzést már prémium szolgáltatásként tudják megvásárolni a felhasználók.

Anamnézis rogzítése Az étrendi értékelés pontos értékeléséhez szükséges az anamnesztikus adatok minél részletesebb rôgzitése és ehhez kapcsolódóan a testt0meg-változtatásra vagy test-súlytartásra vonatkozó célok meghatározása.

A hazai alkalmazások a testtômegvesztésre koncentrálnak.

research paper on diabetes pdf causes of type 2 diabetes mellitus pdf

Rend-szerint legördülo menü segítségével tudja a felhasználó beállítani a kívánt testtömeget. Fontos beépített funkció, ha a felhasználó túl magas vagy túl alacsony célértékeket határoz meg, erre figyelmezteto üzenetet kap.

Drugs used to treat rheumatic and musculospastic disease. In, Zimmerman HJ. Hepatotoxicity: the adverse effects of drugs and other chemicals on the liver.

A progra-mok tesztelése során ilyen funkcióval csak a MyFitness-Pal alkalmazásban találkoztunk 1. A tápláléknaplózás és az étrendi értékelés alapjául szolgáló adatbázis megbízhatósága, bovíthetosége Az étrendi napló rogzítésének feltétele, hogy a nyers-anyag- élelmiszer- és receptadatbázisban szerepeljenek a felhasználó által rogzíteni kívánt tételek.

 • - У меня будет гость.
 • Type one diabetes and heart palpitations
 • Bmj certificate courses

Az adatbázis megbizhatôsâga meghatârozô tényezo a naplôzott tételek és étkezések értékelésének szempontjâbôl. A hazai szakmai gyakorlat elsosorban az Uj tâpanyagtâblâzat [25] adatait hasznâlja energia- és tâpanyagszâmitâsra, esetleg kiegészitve külso forrâsokkal, mint példâul a Lavinia esetében a US Department of Agriculture National Nutrient Database for Standard Reference adatbâzissal, illetve esetenként a dietetikus szakértok az élelmiszer-gyârtôktôl vett energia- és tâpértékadatokkal is bovitik az adatbâzist.

research paper on diabetes pdf éhomi vércukor érték

A vizsgâlt mobilalkalmazâsok egymâstôl eltéro gya-korlatot alkalmaznak arra az esetre, amikor egy nyers-anyag, élelmiszer, étel vagy ital nem talâlhatô az adatbâ-zisban.

A Kalôriabâzis és a Kalôriaguru alkalmazâsban a felhasznâlô szâmâra is elérheto az adatbâzis-bovités uj tâplâlékok, receptek hozzâadâsâra dietetikus közremu-kôdése nélkûl. Ezekben az alkalmazâsokban talâltunk olyan élelmiszereket, amelyeknél az energiatartalmat a felhasznâlôk megadtâk, azonban a makrotâpanyag-érté-kek bevitele elmaradt.

Ennélfogva az adott tâplâlék, a vonatkozô étkezés és nap értékelése is hibâs.

A Lavinia programban a dietetikus szakérto a felhasznâlôk âltal be-küldött kérések alapjân, ha szûkségesnek itéli meg, ki-egésziti az adatbâzist. Igy az adatbâzisba bevitt adatok megbizhatôk és részletesek. Mind a felhasznâlôk, mind a szakértok szâmâra jô gyakorlat, ha az adatbâzisban nem talâlt nyersanyagokat, ételeket vagy italokat hasonlô tâp-lâlékkal helyettesitjük.

A MyFitnessPal zöld pipâval jelzi a naplôzâs sorân azokat a nyersanyagokat, ételeket, italokat, amelyeknek minden tâpanyagértékét tartalmazza az adatbâzis, ezek-nek a jelölt tételeknek az elonyben részesitését javasolja a felhasznâlô szâmâra.

Olvassa el is