Journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa, Szegedi Tudományegyetem

Krém a haj megerősítésére Lebel selymes javítás

Tézis Dr. Nagy Éva Témavezető: Prof. BEVEZETÉS A bizonyítékokon alapuló orvoslás EBM a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szisztematikus módszerrel megállapított, legjobb kutatási bizonyítékokat integráljuk az egyéni journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa tapasztalattal, szakértelemmel. Így a betegek ellátásakor felmerülő döntések meghozatalában az elérhető legjobb bizonyítékok kerülhetnek alkalmazásra.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ben a bizonyítékokon alapuló irányelvek beillesztését ajánlotta a minőségjavító rendszerekbe.

Evolution of the institution

A szakmai irányelvek CPGs szisztematikusan fejlesztett ajánlások, amelyek segítik az orvos és a beteg döntését specifikus klinikai körülmények között, a megfelelő egészségügyi ellátás érdekében. Az eddigi tapasztalatok alapján egyre növekszik az érdeklődés a szakmai irányelvek iránt, és számos szervezet rendelkezik már módszertani kézikönyvvel, és fejleszt irányelveket.

A laboratóriumi diagnosztika területén összesen csak egy tanulmányt találtunk, ami a bizonyítékon alapuló irányelvfejlesztés adaptációjával foglalkozik. Bár a publikált nemzetközi szisztematikus irányelvfejlesztési módszerek jól harmonizáltak, különösen a terápiás ajánlások területén, az irányelvek módszertani minősége széles körben kritizált.

A diagnosztikai területek szakmai irányelveinek módszertani minősége és azok hatása a gyakorlatra kevésbé vizsgált terület.

Endocrinology, Diabetes \u0026 Metabolism Fellowship

CÉLOK Tanulmányainkban az alábbi kulcsfontosságú kérdésekre kerestük a választ: Van-e olyan könnyen alkalmazható kérdőív, amely a diagnosztikai irányelvek módszertani minőségének értékelésére alkalmas?

Milyen a laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos ajánlások módszertani minősége? Különböző-e a diagnosztikai és a terápiás irányelvek módszertani minősége? Van-e összefüggés az irányelvek tulajdonságai és módszertani minősége között? A diagnosztikai irányelvek megfelelnek-e az alapvető közlési standardoknak?

journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa

Van-e összefüggés az irányelvek módszertani minősége és tartalmi validitása között? Téma kiválasztása, szakmai irányelvek keresése és kiválasztása Vizsgálataink középpontjában olyan két, laboratóriumi vizsgálatok terén is kiemelt jelentőségű terület állt, mint a diabetes mellitus DM és a nem kissejtes tüdőrák NSCLC diagnosztikájával és a kezelés monitorozásával foglalkozó irányelvek.

Szisztematikus irodalmi kutatást végeztünk a PubMed, irányelv adatbázisok és szakmai honlapok felhasználásával január december A kiválasztást két, egymástól független értékelő végezte előre megadott szempontok alapján 1. Annak érdekében, hogy teszteljük az AGREE kérdőív alkalmazhatóságát diagnosztikai irányelvek esetében egy próbatanulmányt végeztünk.

A négy leggyakrabban idézett DM irányelvet egymástól függetlenül heten értékelték és az értékelők közötti egyetértést statisztikai módszerekkel elemeztük. Az értékelők pontértékeit összevetettük az interrater korrelációs ICC és a Cronbach α együtthatóval szempont csoportonként domain.

Miután bárányhimlő hajhullás Krém a haj megerősítésére Lebel selymes javítás Mindezek mellett az ünnepi szezonnak magyar szakemberek is megerősítették. Íme, ezek selyme sebbé és puhábbá, a hajat. A 6 virágolajjal gazdagított finom krém szinte beburkolja a hajat és azonnal beszívódik.

Végül négy lehetséges opció alapján szöveges értékelést overall assessment adtunk arra vonatkozólag, hogy ajánlható-e a gyakorlatban az irányelv. Az NSCLC irányelvek esetében a módszertan és a tartalmi validitás könnyebb összehasonlíthatósága miatt az összesítő szöveges értékelés terminológiája strongly recommend, recommend with provisos or alterations, would 4 5 not recommend, unsure helyett a very good, good, not so good, or dubious kifejezéseket használtuk Statisztikai módszerek Szakmai irányelvek tulajdonságai és módszertani minőségük közötti összefüggés vizsgálata A DM irányelveket azok témája, terjedelme, hossza, eredete és kézikönyvének megléte alapján csoportokba rendeztük.

Azt vizsgáltuk, hogy a minőség milyen összefüggésben van az irányelvek kiadásának idejével és kiadás típusával. A statisztikai elemzések során a csoportokat pontjaik DS alapján hasonlítottuk össze Kruskal-Wallis próbát alkalmazva. A szignifikancia szint p 0,01 volt.

A DM irányelvek esetében azt is vizsgáltuk, hogy az irányelv tartalmazott-e 1 evidenciatáblát, 2 ajánlások erősségének meghatározási journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa, valamint 3 meghatározza-e az ajánlások erősségét, 4 megadja-e frissítési vagy a felülvizsgálati időpontot?

Az adatokat táblázatban foglaltuk össze és leíró statisztikát relatív gyakoriság használtunk az elemzéshez Diagnosztikai és kombinált irányelvek közötti különbség vizsgálata A DM irányelveket a témájuk alapján "tisztán diagnosztikai" és a "kombinált" csoportba rendeztük, aminek DS-jait Mann-Whitney U teszt és Bonferroni korrekcióval hasonlítottuk össze.

A statisztikai analízist az SPSS for Windows version 13 programmal készítettük Diagnosztikai közlési standardoknak való megfelelés vizsgálata Megvizsgáltuk a jelenlétét a 1 prevalencia, 2 diagnosztikai pontosság, 3 preanalitikai, és 4 analitikai specifikációknak. Ezen közlési standardok meglétének gyakoriságát összehasonlítottuk a különböző irányelv csoportok között a Fisher-féle egzakt teszttel.

A tanulmányokban szereplő irányelvek adatait téma, eredet, szám, közlési dátumvalamint az AGREE kérdőív használatával kapott DS-okat egy összefoglaló táblázatban és egy diagramban ábrázoltuk Irányelvek módszertani minősége és tartalmi validitása közötti összefüggés vizsgálata A 11 NSCLC irányelvekből két bíráló kiemelte az összes laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos ajánlásokat. Egy meglévő rendszerezett összefoglaló tanulmány alapján az irányelvek ajánlásainak tumor markerek illetve külön az egyéb tesztek használatára vonatkozó ajánlások validitását a kér bíráló szöveges kifejezésekkel értékelte.

Narrow Search

A módszertani és a tartalmi validitás eredményeit egy táblázatba foglalva összehasonlítottuk. Az AGREE kérdőív alkalmazhatósága a diagnosztikai irányelvekre A statisztikai számítások alapján a bírálók közötti egyetértés megfelelő volt 1. Ezért a bírálók megállapodtak abban, hogy a továbbiakban csak az AGREE kérdőív által ajánlott szöveges értékelést használjuk a statisztikai rangsor képzése helyett.

A bírálók egyértelműen megállapították, hogy az AGREE kérdőív alkalmazható a diagnosztikai irányelvek módszertani minőségének megítélésére. Meglepő módon a legismertebb DM irányelvekben is találtunk súlyos módszertani hiányosságokat, ami bizonyítja, hogy szükség van a módszertani minőség vizsgálatára. Szakmai irányelvek módszertani minősége Diabetes Mellitus 22 irányelvet tekintettek a bírálók ajánlhatónak, amiből csak 11 volt változtatás nélkül ajánlható, a többi csak módosításokkal, kiegészítésekkel volt elfogadható 2.

A legjobb pontszámot az AGREE kérdőív első szempont csoportja érte el, ami az irányelvek által megjelölt téma és cél megadásával foglalkozik. Bár az áttekinthetőséget és 6 7 dokumentációt vizsgáló 4. Az irányelvfejlesztés folyamatát vizsgáló 3. A legrosszabb eredmények az alkalmazhatóság 5.

A szempont csoportokban tapasztalt pontok nagy szórása az irányelvek minősége közötti nagy heterogenitásra utal. Három irányelv egyáltalán nem volt ajánlható a módszertani hiányosságok miatt, másik három módszertani minőségének megítélését pedig bizonytalannak találták a bírálók. A legjobb értékelést az 1. Jelentős hiányosságokat találtunk a többi szempont csoportban, amik a fejlesztési cukorbetegséggel, vesekezeléssel, az érintettek bevonását a fejlesztésbe és a szerzői függetlenséget vizsgálják.

A leggyengébb eredményt az alkalmazhatóság 5. A diabetes mellitus irányelvek módszertani hiányosságának okai Az irányelvek jellemzői és módszertani minősége közötti összefüggések A kiadás időpontja A legtöbb irányelvet után, 2 irányelvet pedig és között adtak ki.

Csak a legmagasabb pontszámokat elérő 1. A gyenge teljesítményű 6. Közlés típusa A fejlesztők által megadott közlési típusok igen sokszínűek voltak: 19 esetben nevezték irányelvnek, ajánlásnak, ebből 7 nevezte bizonyítékokon alapulónak a kiadványt, 4 állásfoglalásnak journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa jelentésnek, és 3 útmutatónak nevezte a kiadott dokumentumot.

Show only journals in languages:

A 7 irányelvből, ami tényeken alapulónak sorolta be a dokumentumot, csak 5 tartalmazott evidencia táblát és 6 adta meg az ajánlások erősségét. Három irányelv azonban, amik tartalmaztak evidencia táblázatot, nem nevezte bizonyítékokon alapuló irányelvnek a kiadott dokumentumot. Az irányelvek több mint kétharmada adta meg az ajánlások erősségének meghatározási módját, de csak 16 határozta meg az ajánlásainak erősségét.

A leggyakoribb felülvizsgálati időpont 3 és 4 év volt. Az száraz stop cukorbetegség kezelésének irányelv, amelyik csak folyóiratban jelent meg, módszertanilag nem volt ajánlható. A mindkét helyen megjelent irányelvek közül egy sem volt változtatások nélkül ajánlható. A csak elektronikus adatbázisban közzétett irányelvek érték el a legjobb végső minősítést 5. Az irányelv hossza Egyértelmű összefüggés mutatható ki az irányelv hossza és módszertani minősége között 5.

A legtöbb nem ajánlható irányelv rövidebb volt, mint 50 oldal és minden ajánlott irányelv hosszabb volt, mint 50 oldal. Meglepő módon az alkalmazhatóság szempontjából legjobb irányelvek hosszabbak voltak 50 oldalnál és elektronikus adatbázisokban voltak elérhetőek. A legtöbb módosítások nélkül ajánlható irányelv az Egyesült Királyságból származott.

Szignifikáns különbség p 0,01 volt megfigyelhető 2. Módszertani útmutató megléte Az irányelvek kétharmadának volt módszertani útmutatója valamilyen formában.

  • Синий Доктор и его коллеги-медики не теряли времени даром, и октопауки немедленно приступили к обсуждению результатов обследования Бенджи.
  • Он шагнул к ней, и впервые в своей жизни Элли подумала, что Роберт может ударить .
  • Предмет в руке Стратмора излучал зеленоватый свет.
  • Количество нейтронов.

Minden módosítások nélkül ajánlható irányelvnek volt módszertani útmutatója. Az AGREE szempont csoportok tekintetében viszont nem volt szignifikáns különbség ezen két csoport között 6. Ezeket az információkat a diagnosztikai irányelvek gyakrabban említették, mint a kombinált irányelvek, de a különbség nem volt statisztikailag szignifikáns a különböző alcsoportok között 8.

Krém a haj megerősítésére Lebel selymes javítás

Szakmai irányelvek módszertani minősége egyéb egészségügyi területen 21 tanulmányt találtunk ig, amelyek AGREE kérdőívet használtak az iránylevek módszertani értékeléséhez 9. Az összesenkülönböző orvosi területekről származó, túlnyomórészt terápiás irányelv értékelése történt meg ezekben a tanulmányokban. A tanulmányok maximális és minimális DS értékeit a saját eredményeinkkel vetettük össze 2.

journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa

Nagy heterogenitás látható a 21 tanulmányon belül. Eredményeink hasonlóak voltak az egyéb szakterületen megjelent irányelvek eredményeivel.

Journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa ellenére hasonló hiányosságok voltak minden orvosi szakterületen. Irányelvek módszertani minősége és tartalmi validitása közötti összefüggés Kigyűjtöttük a laboratóriumi vizsgálatok használatával kapcsolatos ajánlásokat a nem kissejtes tüdőrák irányelvekből A közölt szisztematikus irodalmi áttekintés eredményei, amelyek a kezelés előtti laboratóriumi vizsgálatokat elemzi Ezért csak 4 irányelv tartalmi validitását ítéltük meg jó -nak a tumor markerek használatával kapcsolatban.

A többi laboratóriumi vizsgálatokat, amelyeket a szisztematikus irodalmi áttekintés hasznosnak ítél, csak 5 irányelv ajánlotta egyértelműen, ami alapján a tartalmi validitást kezelése szájpenész cukorbetegség ítéltük.

A módszertani minőség és a tartalmi validitás között semmilyen összefüggést nem találtunk Eredményeink nem kezelésére kurkuma diabétesz vélemények összefüggést az irányelvek közlési időpontja, a módszertani minősége és tartalmi validitása között.

Az AGREE kérdőív, mint alkalmas eszköz a diagnosztikai szakmai irányelvek módszertani értékelésére Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az AGREE kérdőív használata könnyen megtanulható, és a laboratóriumi diagnosztikai irányelvek esetében is megfelelően alkalmazható módszertani minőséget értékelő kérdőív.

Megfigyeléseink alapján szükségesnek tartjuk, hogy legalább 2, de inkább 3 vagy 4 független bíráló értékelje ugyanazt az irányelvet, akiknek minden kérdésben konszenzusra kell jutni az előítéletek és szubjektivitás torzító hatásának elkerülése miatt Laboratóriumi diagnosztikai irányelvek módszertani minősége Függetlenül az irányelvek témájától, nagy eltéréseket találtunk a diagnosztikai ajánlások fejlesztésének módjában.

Súlyos hiányosságok láthatóak mind a DM és a NSCLC irányelvek módszertani minőségében, mivel a legtöbb irányelvfejlesztő csoport nem használ szisztematikus fejlesztési kritériumokat, nem vonja be a fejlesztési folyamatokba a felhasználókat és a betegcsoportokat. Komoly hiányosságok tapasztalhatóak az irányelvek alkalmazhatósága területén, illetve a szerzői függetlenségről való nyilatkozatok tekintetében.

J Tradit Med Clin Natur Copyright: © Szilard H, et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

A tapasztalt heterogenitás miatt szükségesnek tartjuk minden irányelv kritikus módszertani értékelését, mielőtt az ajánlásaikat a klinikai gyakorlatba ültetnénk. Az irodalmi áttekintésünk alapján kimutatható volt, hogy számos más tudományág is hasonló módszertani hiányosságoktól szenved. Módszertani hiányosságok okai a diabetes mellitus diagnosztikai irányelvekben Néhány korábbi tanulmány már vizsgálta az irányelvek módszertani hiányosságainak lehetséges okait, de csak a diagnosztikai irányelvek esetében még senki nem one touch vércukorszintmérő csereakció a módszertani gyengeség okait, valamint a laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos speciális információk közlését.

Az eredményeink alapján megállapíthattuk, hogy a hosszabb, elektronikus formában az interneten közölt, illetve a fejlesztés módját leíró kézikönyvvel rendelkező irányelvek a legtöbb AGREE kérdőív által vizsgált szempont szerint jobbnak bizonyultak. Ennek egyik kézenfekvő magyarázata, hogy a folyóiratok limitált terjedelme nem alkalmas módszertanilag megkövetelt részletes közlésre.

Pedig a kapott eredményeink ellentmondanak annak a szemléletnek, hogy a hosszú irányelvek nem alkalmazhatóak a napi gyakorlatban, mivel a jó módszertani minőségű hosszú irányelvek tartalmaznak rövid, folyamatokat leíró algoritmusokat, oktatási anyagokat, betegtájékoztató anyagokat, szervezési és költség kalkulációra alkalmas adatokat, és olyan indikátorokat, amik a használat ellenőrzésére szolgálhatnak.

A Conference on Guideline Standardization már meghatározta az irányelvek közlési standardjait épp abból a célból, hogy a javítson a módszertani minőségen és az irányelv implementációját segítse, de a legtöbb folyóirat nem alkalmazza ezeket és a hivatalos bírálók sem értékelik kritikusan a közlésre benyújtott irányelveket AGREE vagy egyéb kérdőívvel.

Az eredményeink alapján nem találtunk szignifikáns különbséget a diagnosztikai és terápiás irányelvek módszertani minősége között. Viszont a diagnosztikai irányelvek közel fele nem közölt preanalitikai, analitikai, journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa diagnosztikai tesztet jellemző adatokat, amelyek a tesztek megfelelő bevezetéséhez, alkalmazásához, az eredmények interpretálásához elengedhetetlenek.

Ezek a hiányosságok abból eredhetnek, hogy az irányelvfejlesztés folyamatában kevés, vagy egyáltalán nem vett részt laboratóriumi szakember, amelyet alátámaszt az az adatunk is, miszerint a 2. Minden olyan irányelv magasabb pontszámokat ért journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa, amelyet olyan szervezet fejlesztett, amelynek a fejlesztést részletesen leíró kézikönyve volt.

journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa

A kézikönyv, azonban nem mindig garantálja a módszertani minőséget, mivel több esetben tapasztalhattuk, hogy a kézikönyvek nem elég részletesek, nem az adott irányelvfejlesztést írják le, illetve a munkacsoportok nem következetesen használják ezeket a standardokat, így gyakran nem egyértelmű, hogyan az adott ajánlás esetében hogyan születtek a döntések.

Találtunk, például több olyan irányelvet, amelyekben definiálták, hogyan történt az ajánlások erősségének meghatározása, de magában az irányelvben az ajánlások mellett nem volt feltüntetve az elvileg meghatározott erősségi fokozat. Az evidencia táblázat hiánya is megkérdőjelezi, hogy a kézikönyvben leírt bizonyítékokon alapuló irányelvfejlesztés folyamatát követték volna.

A rendkívül változatos elnevezése az általunk vizsgált, ajánlásokat tartalmazó dokumentumoknak és az a példa, hogy a bizonyítékokon alapuló irányelvfejlesztésnek teljesen megfelelő dokumentumot a szerzők nem nevezték irányelvnek, azt tükrözi, hogy nem egységes módon készültek ezek az ajánlások, és mind a fejlesztők, mind a felhasználók számára nem egyértelműek ezek a szakkifejezések.

Annak ellenére, hogy az irányelvfejlesztési módszerek fogalma sokat tisztult és harmonizálódott az elmúlt évtizedben, nem tudtunk kimutatni jelentős javulást a legtöbb értékelési szempont alapján, sőt a szerzői függetlenség a kezelés a cukorbetegség sungit szerint romlás volt megfigyelhető az évek múlásával.

Societal percentile Evolution of the institution The following data gives a quick reading on the scientific performance in the last years. The research ranking refers to the volume, impact and quality of the institution's research output. The innovation ranking is calculated on the number of patent applications of the institution and the citations that its research output receives from patents.

Tanulmányunknak volt néhány limitációja. Értékelésünket csak angol kiadványokra szűkítettük. Ez a nyelvi elfogultság azonban nem okozhatott számottevő torzulást a következtetéseinkben, mivel számos publikáció, köztük a saját irodalmi áttekintésünk journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa, 17 18 megerősítette, hogy nincs lényeges különbség az angol, illetve nem angol nyelvű irányelv publikációk minőségében.

Másrészt, mivel a legtöbb nemzeti DM irányelvek a nemzetközi ajánlásokon alapulnak, amelyek angol nyelven jelentek meg. Az AGREE kérdőívnek és az összes kritikus értékelési eszköznek hiányossága, hogy nem tesz különbséget aközött, hogy a gyenge minőség mögött közlési hiányosság van, vagy ténylegesen rossz módszertani folyamat. Ezért eredményeinket nem úgy kell értelmezni, mint a tudományos adatok, ajánlások valódiságának, érvényességének megkérdőjelezését Módszertani minőség és a tartalmi validitás közötti összefüggés a nem kissejtes tüdő rák irányelvek esetében Számos tanulmány megerősíti azt a feltételezést, hogy a rossz módszertani minőségű irányelvek esetlegesen torzíthatják az ajánlásokat, és ezáltal szükségtelen terheket és költségeket okozhat a betegek és a társadalom számára.

Mást tanulmányok azonban kimutatták, hogy az ajánlások kialakításának módszerében látható különbségek, illetve a hivatkozott bizonyítékok különbözősége ellenére, az ajánlások tartalma egyforma volt.

Eredményeink pedig azt mutatták, hogy a rossz minőségű irányelv nem feltétlenül vezet rossz ajánláshoz, és fordítva; kiváló minőségű irányelv sem feltétlenül a legjobb ajánlásokat tartalmazza. A módszertani minősége és az ajánlás validitása közötti ellentétet az magyarázhatja, hogy a fejlesztők különböző bizonyítékokat használtak fel, vagy eltérő módon hoztak döntéseket az ajánlás kialakításakor. Ennek oka lehet, hogy: nem szisztematikus az irodalom felkutatása; figyelmen kívül hagyják azokat a bizonyítékokat, amik nem egyeznek a saját tapasztalatokkal, vagy feltételezésekkel; anyagi érdekeket helyez előtérbe; figyelembe vesz egyéb befolyásoló tényezőket, mint a költségek, a szervezeti akadályok, a betegek preferenciáit, az etika, vagy a betegbiztonság.

Olvassa el is